Hiện chưa có nội dung khuyến mãi nào từ HTX Vận Tải & Du Lịch Nam Bắc.